Šta je SEP portal?

Ovo uputstvo je informativnog karaktera. Za sve uočene nepravilnosti možete nas kontaktirati. Rado ćemo uvažiti sve vaše sugestije, ili odgovoriti na vaša pitanja, ukoliko ih imate.

Samouslužni EFI portal

Uputstvo

Kompletno uputstvo možete preuzeti ovdje.

Ukratko o SEP portalu

Samouslužni EFI portal, ili skraćeno SEP portal je sajt Poreske uprave Crne Gore, koji se nalazi na adresi https://efitest.tax.gov.me/self-care. Ovo je testna adresa, i po uvođenju elektronske fiskalizacije, koristiće se druga adresa. Sve akcije je već sada moguće istestirati putem navedene testne adrese. Su je SEP portalu se može pristupiti jedino uz token koji se može nabaviti kod Pošte Crne Gore (trenutno je njegova cijena 110 eura), i koji vjerovatno već koristite kao fiskalni obveznici, ili ste ih dali ovlaštenom licu (npr. ostavljen kod knjigovođe u računovodstvu, a putem koga se prijavljuju PDV prijave, završniračuni i slično).

Osim tokena trenutno je moguće prijaviti se na SEP portal i putem certifikata bez medija, koji se koristi za prijavu boravka preko sistema MUP RB90. Kako je predviđena procedura da se prijava na SEP portal odradi putem tokena, ova opcija, iako moguća nije preporučena i vjerovatno neće biti moguća u produkcionom sitemu.

Poslovne jednice

Da bismo mogli fiskalizovati račune, potrebno je prvo definisati poslovne jedinice na SEP portalu. Način registracije poslovnih jedinica se novim zakonom mjenja, procedura koja je do sada važila za fiskalne kase je ukinuta, i sada se radi elektronski.

Za poslovnu jedinicu se traže sledeći podaci:

Obavezni podaci

 • Naziv
 • Status
 • Tip lokacije (zgrada, vozilo, teren, fiksno)
 • Odredište (po tipu lokacije, unosi se odredište)
 • Gotovinsko plaćanje (Da/Ne)
 • Bezgotovinsko plaćanje (Da/Ne)
 • Vrsta prodaje (Maloprodaja, usluge ili veleprodaja)
 • Nadležno tijelo koje je izdalo rješenje za rad (ko je izdao dozvolu za rad)
 • Broj rješenja (broj izdatog rješenja)
 • Datum izdavanja rješenja
 • Zatvorena površina m2
 • Otvorena površina m2
 • Jedinstvenost broja računa (moguće je na nivou ENU, na nivou poslovne jedinice prema načinu plaćanja, ili na nivou poslovne jedinice bez obzira na ENU ili način plaćanja)
 • Opština

Opcioni podaci su

 • Serijski broj adrese (nejasno o kakvoj se informaciji radi ovdje)
 • Naselje (može se izabrati ako prethodno odaberemo opštinu)
 • Poštanski broj
 • Ime ulice
 • Kućni broj
 • Dodatne informacije

Za sledeća polja pogledati sekciju ispod, u slučaju da se radi o djelatnosti koja ne zahtjeva dozvolu za rad.

 • Nadležno tijelo koje je izdalo rješenje za rad
 • Broj rješenja
 • Datum izdavanja rješenja

Šta ako se radi o djelatnosti koja ne zahtjeva dozvolu za rad

Čak i ukoliko vaša djelatnost ne zahtjeva dozvolu za rad (ne traži dozvolu nadležnog organa, osim registracije kroz CRPS), i tada je potrebno registrovati poslovnu jedinicu, jer će na taj način Poreska uprava imati uvid sa koje se lokacije vrši fiskalizacija (u slučaju da se ne radi o mobilnom ENU (fiskalizacija se radi na lokaciji izvršenja usluge ili prodaje robe)).

U tom slučaju u polje Naziv možete unijeti neki tekst npr. OBJEKAT, ili naziv firme i sl., dok u polje izdavaoc dozvole možete staviti CRPS, a datum izdavanja rješenja datum registracije kod CRPS. Moguće da će biti dozvoljeno i da se ostavi prazno, ali ipak je preporuka da se unese neki podatak koji može biti od značaja inspektoru u slučaju kontrole.

Ko su operateri

Operateri su sva ona lica koja će fiskalizovati račune. Upravo iz ovog razloga nije ih moguće dodati kasnije kroz softver koji se koristi na ENU, jer je na odgovornom licu da unese ispravne podatke. Pri registraciji poslovne jedinice, preporuka je unijeti i sve operatere, a kasnije pri svakoj promjeni (novom zapošljavanju, ili prestanku radnog odnosa postojećeg operatera) evidentirati promjene i na SEP portalu

Svaka poslovna jedinica će imati operatere (kasire) koji u njoj mogu da fiskalizuju račune, i jedan ili više ENU-Elektronskih naplatnih uređaja (ovo možemo poistovjetiti sa fiskalnom kasom ili štampačem koji se koristio do sad). Ukoliko će sva zaposlena lica raditi fiskalizaciju (imati pristup kasi) potrebno ih je sve prijaviti, ili samo one koji će da rade fiskalizaciju. Svaki operater će dobiti svoj kod (u obliku ab123cd456 tj. uprošćeno u formatu dva slova + tri broja + dva slova + tri broja). Operatere unosi ovlašteno lice koje ima pristup tokenu, kao i unos poslovne jedinice.

Za operatera je potrebno unijeti:

 • Ime
 • Srednje ime
 • Prezime
 • Identifikacioni kod (NID/JMBG)
 • Važi od
 • Važi od

Srednje ime i Važi do nisu obavezni. U slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka rada na ENU, operateru treba unijeti i prestanak važenja dozvole za fiskalizaciju. Operateri se unose za pravno lice, ne za poslovnu jedinicu. To znači da ih je potrebno jednom unijeti na nivou pravnog lica.

Šta je ENU

ENU ili Elektronski naplatni uređaj
je terminal koji fiskalizuje račune (računar ili drugi tip uređaja poput tableta, mobilnog telefona, integrisanog terminala sa štampačem i sl.). ENU nije štampač koji vrši ispis računa na papiru (termalni, laserski, inkjet i slično, o tipovima štampača više detalja moći ćete pronaći ovdje).

U slučaju da imate više računara koji će fiskalizovati račune, i samo jedan štampač na kome će ovi računari štampati fiskalizovane račune, mora se prijaviti svaki računar kao ENU.

Ovo je u praksi mnogo jednostavnije nego što djeluje, pri instalaciji softvera na uređaj (npr. računar), softver će prvi put registrovati taj uređaj kao ENU, i to će najvjerovatnije softver uraditi u pozadni bez potrebe da se korisnik softvera zamara komplikovanom procedurom, ili da to čini putem SEP portala.

Koraci za pristup SEP portalu

Ovdje možete pronaći proceduru za pristup SEP portalu.